Barndop

Gramps-ID E0642
Datum 1786-05-25
Person(er) Eriksson, Samuel [I0217]