Barndop

Gramps-ID E1261
Datum 1881-07-15
Person(er) Jonasson, Birger Leonard [I0411]