Barndop

Gramps-ID E0762
Datum 1765-02-10
Person(er) Olofsdotter, Merta [I0257]