Barndop

Gramps-ID E0817
Datum 1752-10-15
Person(er) Jonasson, Petter [I0276]