Giftermål

Gramps-ID E0673
Datum uppskattat c:a 1759
Person(er) Mickelsson, Anders [I0226] Biörnsdotter, Kierstin [I0227]