Barndop

Gramps-ID E0583
Datum 1761-09-13
Plats Fröskogs kyrka
Person(er) Halvardsdotter, Chirstin [I0197]