Barndop

Gramps-ID E0598
Datum 1774-04-10
Plats Fröskogs kyrka
Person(er) Halvardsson, Petter [I0201]