Barndop

Gramps-ID E1203
Datum 1857-10-18
Person(er) Jonasson, Jan Magnus [I0392]