Barndop

Gramps-ID E1092
Datum 1800-02-07
Person(er) Jonasson, Lars [I0360]