Barndop

Gramps-ID E0616
Datum 1776-08-21
Person(er) Nilsson, Lars [I0206]