Barndop

Gramps-ID E0083
Datum 1721-07-18
Person(er) Persdotter, Ingeborg [I0032]