Barndop

Gramps-ID E0666
Datum 1806-09-25
Person(er) Larsson, Lars [I0225]