Familj omLarsson Malmström, Petter och Berg, Eva

Familjer

Gift Maka Berg, Eva [I0169]
   
Händelse Datum Plats Notiser Källor
Giftermål [E0511] uppskattat c:a 1726  
 
Bouppteckning [E0531] 1748-07-07 Myren (fändricks boställe)
Händelsenotis

Barnens Förmyndare äro: Per Nilsson i resbyn, Nils Hiendricksson i Kingebohl, Jonas Arvidsson i Ryr.
Flickebarnet togs omhand utav Jonas Arvidsson i Ryr, Gossebarnet Carl togs omhand utav Skomakaren Olle Vennerdahl i Östanå i Holms socken, det späda barnet Sara togs omhand utav hustrun MaritPersdotter i Sandtaget.

Förättningen skedde i närvaro av Ädla Anton Dondo, jämnväl tillstälde sig Måns Svensson i Hult.

Således vara uti vederbörandes närvaro förättad och avhandlas som förskrivetstår betygar numed våra namn, i Ånimskogs Stomme den 21 Juni
1749.

Tillförordnad delningsman: Per Hansson i Backen.
Nämndeman: Johan Andersson i Skoggården.
Förmyndarna av arvingarna: Nils Hiendricksson i Kingebohl, Per Nilsson i Resbyn, Jonas Arfvidsson i Ryr.

 
  Barn
  1. Pettersdotter Malmström, Greta [I0170]
  2. Pettersdotter Malmström, Lotta [I0171]
  3. Pettersson Malmström, Johan Lorentz [I0172]
  4. Pettersdotter Malmström, Ingrid [I0173]
  5. Pettersson Malmström, Carl Gustav [I0174]
  6. Pettersdotter Malström, Sara [I0175]