Spår av Andersson Wall, Måns

Denna kartsida representerar endast personen och dess ättlingar med alla sina händelsere/platser. Om du för musen över markören, kommer den att visa platsens namn. Markörerna och hänvisninglistan är sorterad i kronologisk ordning. Genom att klicka på en plats namn i hänvisningsdelen, kommer du till den sidan.

Referenser

Datum Titel på plats Händelsetyp
est abt 1690-00-00 Mossen Stora Födelse
1789-12-26 Byn Död
1796-04-26 Bodane Yttre Död
1808-06-01 Berg Västra Död