Spår av Larsdotter, Botilla

Denna kartsida representerar endast personen och dess ättlingar med alla sina händelsere/platser. Om du för musen över markören, kommer den att visa platsens namn. Markörerna och hänvisninglistan är sorterad i kronologisk ordning. Genom att klicka på en plats namn i hänvisningsdelen, kommer du till den sidan.

Referenser

Datum Titel på plats Händelsetyp
1743-01-03 Vitlanda Födelse
1744-07-14 Sotebyn Födelse
1857-10-29 Bodane Yttre Död