Makis Data

Matematiska tecken

Programmet Matematiska tecken gör det enkelt att i Microsoft Word skriva in många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap.

Antal tecken som visas kan ställas in i två nivåer: 20 tecken för grundskolans matematik - eller 52 tecken för gymnasiet och högre studier. Programmet kan hanteras helt från tangentbordet.

minsta antal tecken max antal tecken

Matematiska tecken fungerar i Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 och samarbetar med Word i någon av versionerna 2000, 2002, 2003, 2007 eller 2010.
(Nedsänkt tecken fungerar tyvärr inte med Word 2007 och 2010, Words egna knapp är där enda möjligheten).

Programmet kan laddas ner fritt här:Installation av Matematiska tecken

Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten www.spsm.se

Skicka gärna synpunkter och frågor till info@makis.st