Personakt Antavla

Jon Nilsson (d.y)

Bonde, kyrkvärd.

Far:Nils Bondesson (- >1645)
Mor:Ingegerd Stensdotter (- 1660)

Född:omkring 1625.
Död:Fryksände (Värm), Rådom.

Sambo med Gertrud Persdotter (- 1696)


Sambo med Kerstin Kjellarsdotter (1632? - 1732)


Noteringar

Skallfogde 1647, nämndeman 1653, nämnes som kyrkvärd 1666 och 1695, samt som riksdagsman vid Karl XI:s kröning i Uppsala 1675.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1655 ht: Bonde Nilsson och Jon Nilsson i Rådom samt deras svågrar Olof Hallstensson i Torsby, Lars Johansson i Svenneby får hjälp med delning av fädernearvet, 1/2 Rådom, hela Bergsäng och 1/3 av 1/4 i Utterbyn.

1661 vt: Fasta för Jon Nilsson i Rådom på 1/4 ib. Han har:
1) köpt av Klemet Eriksson i Östmark och hans hustru Karin Halstensdotter 2/3 av hennes dotters Karin Jonsdotters fäderne i Rådom för 20 rd,
2) för skötsel fått av sin moder Ingiel Stensdotter hennes 1/3 efter sondottern Karin Jonsdotter men för bördsrätten till denna lott betalat 12 rd till sina syskon Björn i Östmark, Marit i Vadje, Bonde i Rådom, Karin på Heden, Karin i Torsby, Erik i Gräsmarken, Lucia i Överbyn, Kerstin i Svenneby och Ingeborg i Torsby,
3) tillbytt sig av Lars Nilsson i Överbyn hans hustrus Lucia Nilsdotters lott i Rådom för den byteslott i Sörmark som han fått för sin hustrus jord i Västanvik samt
4) ärvt en brorsdel efter sina föräldrar Nils Bondesson och Ingiel Stensdotter.

1666 ht: Finnen Henrik Larsson vid Bredsjön har beskyllt kyrkvärdarna Olof i Torsby och Jon i Rådom för att försnilla nattvardsvinet. Kyrkvärdarna frias från misstankar om oegentligheter. Henrik bötar 40 mark för beskyllningen och 40 mark för att han "bannat sina förmän."

1674 ht: Befallningsman Henrik Schröder har fått order att företa undersökning på grund av finnarnas i Fryksdalen anmälan till Kungl. Maj:t mot Jon Nilsson i Rådom, att han skulle vid riksdagen ha kallat dem tjuvar och skälmar. Jon försvarar sig med att han ej avsett alla finnarna utan endast lösfinnarna. Om de bofasta har han bara gott att säga. Ärendet uppskjutes till nästa ting.

1676 ht 20: Jon Nilsson i Rådom nöjer sig med 6 öre smt "per man" för att han varit herredagsman vid kröningen 1675 i Uppsala, fastän han före resan blivit lovad 1 mk.

1690 vt 44: .. Rådomsborna Jon Nilsson, Nils Larsson d.ä, Nils Larsson d.y, Jöns Olofsson, Jöns Nilsson, Lars Olofsson och Nils Persson.

1691 ht: Prästänkan Ellika Bengtsdotter Ullberg i Gunnarsby har kommit överens med svärfadern Jon Nilsson i Rådom och hans son kyrkoherden Erik Frykman, att hennes mans arvingar skall avstå från arv efter honom mot att hon efterskänker de 25 rd som utlånats till Nils Jonsson i Rådom.

1697 vt: Jon Nilsson i Rådom och hans son kyrkoherde Erik Frykman ville ej samtycka till dotterdottern Ingeborg Jonsdotters i Svenneby giftermål med drängen Mickel Nilsson från Åna.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725:

1707 vt: Nils Jonsson i Rådom och systern Marit Jonsdotter i Svenneby är ense om besittningen av 1/4 i Rådom, att Nils skall äga 3/4 därav och Marit 1/4 och att de skall efter samma prop. lösa kyrkoherde Erik Frykmans lott när den är till salu.