Personakt Antavla

5254 Hans Filip Lybecker

Bergmästare, assessor, borgmästare. Blev 62 år.

Far:10508 Otto Heinrich Lupeker (- 1631)
Mor:10509 Katarina Cronberg (- 1628)

Född:1608 8/9 Nieder-Pfalz (DEU), Veldenz.
Död:1671 21/2 Stora Kopparberg (Dala), Harmsarvet.

Äktenskap med Kristina Schmidt

Vigsel:1629 5/1.
Skilsmässa:mellan 1630 och 1642.

Barn:
Otto Lybecker (1630 - 1673)
Anna Lybecker (- >1654)

Äktenskap med 5255 Britta Haraldsdotter (- 1671)

Vigsel:1642 24/7.

Barn:
2627 Britta Lybecker (1647? - 1734)
Harald Lybecker (1649 - 1714)

Noteringar

Av fadern 1620 satt till page i 11/2 år hos greven av Oberstein (DEU). Njöt sedan någon tid hemma i Veldenz, Nieder-Pfalz (DEU), information av Georg Grissbach (brodern Georgs svärfar). For vid pingsttiden 1622 hemifrån och kom, efter att på vägen blivit plundrad, till Västerås (Väsm) där fadern mottog honom. Undervisades av fadern hemma i Lövåsen, Stora Skedvi (Dala), i bergsvetenskapen. Skickades sedan på ett halvår till Tyska skolan i Stockholm (Uppl) att lära räkna samt därefter till Falun, Garpenberg (Dala) och Sala (Väsm) att lära känna gruvorna därstädes.

Blev av fadern ett halvår satt som gruvdräng, jämte hans folk i Lövås gruva. Anförtroddes 1630 styrelsen över Garpenbergs gruvor och bruk, fick 1633 fullmakt på bergmästare- och bergskrivaresysslorna vid Salberget jämte inspektor över alla Sveriges järnverk. Förrättade därefter åtskilliga kommissioner i Bergslagen, såsom 1634 i Södermanland och Östergötland, och 1636 vid Gladhammars kopparbruk (Smål), vilket han ödelade efter greve Jacob de la Gardies befallning.

Blev 1637 av Bergs-Amtet förordnad till bergmästare i Norrland och Lapplandet, och 1644 till bergmästare vid Kopparberget i Falun, Stora Kopparberg (Dala), samt utsågs 1646, av drottning Kristina, till att ha direktionen över de Norrländska och Lappska bergverken. Utnämndes 1647 till borgmästare i Falun samt 1650 även bergmästare över Nya Kopparberget i Ljusnarsberg (Närk) efter svärfadern Harald Olofsson, vilken tjänst han 1657 avsade sig. Dessförinnan blev han 1645 efter fredslutet i Brömsebro adjungerad att emottaga Cessions-akterna av norske kommissarierna över Jämtland och Härjedalen.

År 1648 besöktes han av drottning Kristina hemma på sin gård Harmsarvet i Stora Skedvi, vilken före sin avresa den 6 sept donerat några hemman i Stora Tuna (Dala). Utsågs 1650 till riksdagsman för Faluns borgarstånd. Kommitterades 1651 att i Offerdal (Jämt) undersöka ett nytt silvermalmstreck, samt 1664 att uppå inkomna klagomål klarlägga bergshushållningen och verkens tillstånd i Lappmarken, vid vilken resa han utstod mycket ont och skadades i högra foten, varpå han ett års tid hölls vid sängen. Fick 1668, pga ålderdomsbräcklighet, avsked från borgmästareämbetet och alla sina bergmästarsysslor förutom vid Stora Kopparberg.

Förordnades 1669 en kommission till Andrarums alunverk (Skån) att bilägga de stridigheter, sig där yppat (strejk?). Utsågs 1669 till assessor i Bergskollegium. Under en vistelse i Stockholm hösten 1670 blev han i ena sidan rörd av slag, som dock någorlunda övervanns inför återresan till Falun, i febr 1671 tillkom svår värk i vänstra benet med frossa och den 21 febr. en ny anstöt av slag, som betog honom talet och kl. halv 10 om aftonen avled han. Skilde sig från första hustrun "för dess befundna otrohet". [SAÄ, V/89; SBL, XXIV/433; FMD, 3:4/119, 214, 286]