Personakt Antavla

Börje Olofsson

Far:Olof Toresson (- 1658)
Mor:Valborg Knutsdotter

Död:efter 1661 Fryksände (Värm), Kollerud.

Sambo med Gertrud Olofsdotter


Noteringar

G. Almqvist: "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1649 ht 19: För försummad inställelse till vägröjning bötfälls Bonde Persson och Eskil Håkansson i Vadje, Per Olofsson i Vadjetorp, Börje Olofsson och Olof Jonsson i Kollerud samt Eskil Björnsson i Oleby.

1660 ht 26: Anders Olofsson i Långerud betalar för att få slut på klander från syskonens sida ytterligare 16 rd till Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Knuts barn i Vadje, Jons barn i Backetorp samt Tore. Björn i Östmark skall ha 4 rd för sin hustrus andel i Långerud, såvida han ej fått nog ersättning inne i gården.

1660 ht 36: Fasta för Börje Olofsson i Kollerud på hälften av 1/3 ib, som han köpt av Jöns Larsson i Östmark för 14 rd och som var dennes hustrus Dordi Olofsdotters arvejord. Dessutom har han betalat Per Nilsson i Kollerud och Erik Jönsson i Önneby 10 rd för deras bördsrätt.

1661 vt 42: Fasta på Långerud för Anders Olofsson ib enligt överenskommelse med såväl föräldrarna, Olof Toresson och Valborg Knutsdotter, som syskonen. Hälften har Anders enligt dom 1658 (nr 21) erhållit för arbete. Av den andra hälften har han ärvt 1/6, dessutom betalat 27 rd 34 1/2 öre smt till brodern Jon Olofssons barn i Backetorp för deras arvsrätt och enligt förlikning 1660 (nr 26) betalat ytterligare 16 rd till sina bröder Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Jons barn i Backetorp, Knuts barn i Vadje och Tores barn i Askerud.