Personakt Antavla

Mieszko II, Lambert (Piast)

kung Polen. Blev högst 44 år.

Far:Boleslaw I chrobry, av Polen (Piast) (967? - 1025)
Mor:Emnilde (970? - 1017)

Född:990.
Död:1034 10/5.

Äktenskap med Richeza, av Lothringen (Ezzonen) (997? - 1063)

Vigsel:omkring 1013.

Barn:
Kazimierz I, odnowiciel (Piast) (1016 - 1058)
Gertruda, av Polen (Piast) (1027? - 1108)

Noteringar

Var mycket bildad för sin tid, kunde både läsa och skriva, samt talade både grekiska och latin. Blev troligen 1013 av sin far satt till furste av Krakow. Efterträdde, efter faderns vilja, denne som kung av Polen 1025; hans äldre halvbror Bezprym, som blivit förbigången, hade tidigare av fadern blivit skickad i kloster. Hans yngre bror Otton, som gav Bezprym sitt stöd, lierade sig med kejsar Konrad II av Tyskland, vilken 1028 invaderade Polen från väster, men drevs tillbaka av Mieszko som sedan invaderade Sachsen. Den äldre brodern Bezprym lierade sig med storfurst Jaroslaw av Kiev, som strax invaderade Polen från öster. Såg sig härför tvungen att fly till Tjeckien, där han troligen blev kastrerad, varefter Bezprym 1031 tog makten mot att avsäga sig kungatiteln och erkänna Polen som furstendöme under tyske kejsaren, såsom avgjort var. Tvingad till underkastelse inför kejsaren återkom Mieszko, varpå Polen delades mellan honom, Bezprym och Otton, samt en kusin Dietrich. Emellertid avled Bezprym redan 1032, liksom Dietrich, och Otton mördades 1033 av en av sina egna män, varpå Mieszko åter kunde ena riket. Själv mördades han 1034, troligen i en komplott organiserad av aristokratin. Efter hans död gjorde bönderna uppror, präster, munkar och riddare dödades, städer, kyrkor och kloster brändes ned. Kaoset blev än större då Tjeckerna invaderade riket söderifrån. Polen blev därefter delat mellan flera lokala småhärskare. Ett interregnum varade fram till 1041, då Mieszkos son Kazimierz I odnowiciel (förnyaren) kunde tillträda. Men då hade de flesta av Mieszkos fars erövringar gått förlorade. [Wkp; ES, II/120]