Personakt

Jedvard (Erikska ätten)


Barn med ?

Barn:
Erik den helige (Erikska ätten) (1119? - 1159)

Noteringar

Kallad "bonde" och betecknas som ättgod och rik. Säges i en svensk annal från omkr. 1300 ha varit gift med en viss Cecilia, dotter till Sven - säkert menas Blot-Sven - samt syster till Ulf jarl "galla" och Kol. Denna notis vilar på konstruktion över isländskt och inhemskt genealogiskt stoff och rymmer uppenbara orimligheter. Påbörjade, jämte sin far, byggandet av gamla Uppsala domkyrka, varav den nuvarande bykyrkan utgör en ringa rest. Kan av namnet Jedvard att döma ha haft engelskt påbrå (Edward). [SBL, XIV/249]