Personakt

Knut (Torgils Knutssons ätt)


Barn med nn Sigtryggsdotter (Boberg)

Barn:
Torgils Knutsson (Torgils Knutssons ätt) (- 1306)

Noteringar

[ÄSF, I:1/89; SMV, II/746]