Personakt Antavla

Torgils Knutsson (Torgils Knutssons ätt)

riksföreståndare Sverige; drots, marsk, riksråd, riddare.

Far:Knut (Torgils Knutssons ätt)
Mor:nn Sigtryggsdotter (Boberg)

Död:1306 9/2.

Äktenskap med nn (- <1296)

Vigsel:före 1295.

Barn:
Margareta Torgilsdotter (Torgils Knutssons ätt) (- >1319)

Noteringar

Nämnes tidigast 1283, och var 1288 riddare och riksråd. Blev drots 1290, och kallas marsk aug 1291. Var riksföreståndare under kung Birgers omyndighet 1290-98, samt de närmast följande åren. Företog 1293 ett korståg till Finland och erövrade Karelen, där han anlade Viborg. Anlade 1300 fästet Landskrona vid Neva, vilket dock snart intogs av ryssarna. Förde en antikyrklig politik syftande till det andliga frälsets upphävande, som 1303 nådde sin kulmen. Tillbytte sig sistnämnda år oerhörda domäner av kung Birger, vem han 1304 sannolikt inspirerade till att söka inskränka sina bröder hertigarna Eriks och Valdemars makt, varav öppen brytning mellan dessa och kungen inträdde. Kung Birger ingick i början av 1305 emellertid förlikning med bröderna och bröt bryskt med den ditintills varande kyrkopolitiken. Dessa två händelser betecknade troligen början till slutet av Torgils makt. Han fängslades på hösten 1305 av kungen och dennes bröder på sin gård Lena i Kungslena (Vägö), och fördes till Stockholm (Uppl) där han halshöggs på Södermalms galgbacke feb 1306. Liket begravdes på platsen, vilket var ett kyrkligt straff, men flyttades efter en tid till gråbrödraklostret (nu Riddarholmskyrkan). Var en av sin tids största godsägare i Sverige, ehuru hans egendomar numera är svåra att överblicka. Bland hans sätesgårdar var Årnäs i Forshem och Lena i Kungslena (Vägö). Innehade i övrigt jord i Bro, Färentuna, Närdinghundra, Seminghundra, Trögds och Ärlinghundra hd:r samt Danderyds och Åkers skplg (Uppl), Väster- och Österrekarne hd:r (Södm), Yttertjurbo hd och Norbergs bergslag (Väsm), Sköllersta hd (Närk), Dals hd (Östg), Kinnefjärdings och Vadsbo hd:r (Vägö), Södra Vedbo Tjusts och Vista hd:r (Smål), i Dalarna och Gästrikland. [ÄSF, I:1/89; NFB, XXX/541f; SMV, II/746]