Personakt Antavla

Hårek, av Tjötta (Tjöttaätten)

länderman. Blev ca 71 år.

Far:Eyvind skáldaspiller (Tjöttaätten) (- 990?)

Född:omkring 965.
Död:omkring 1036.

Barn med Ragnhild Arnesdotter (Arnungaätten)

Barn:
Finn Håreksson (Tjöttaätten) (1020? - )

Noteringar

Mäktig norsk hövding, som bodde på ön Tjötta (nu Tjötö) i Halogaland. Hindrade först kung Olaf den heliges försök att införa kristendomen där; men sedan han råkat i kungens våld, blev han denne behjälplig i detta. Hade stora visthus och drev därjämte inbringande handel med finnarna. Fick 1020 stora förläningar och blev kungens länderman i Halogaland då kung Olaf besökte honom. En brytning uppstod dock snart med kungen då denne indrog en del av hans förläningar. Det troddes allmänt inom kungens hird, att han var en av de hövdingar, som tog mutor av danske kungen Knut den store. Lämnade därför kung Olafs flotta och drog hem efter slaget i Helgeå 1027. Då danske kung Knut året efter besökte Nidaros (Trondheim), infann sig Hårek där och hyllade denne. Var sedan en av de hövdingar, som samlade en här mot den återkomne Olaf och 1030 slog denne vid Stiklastad. Dräptes, omkr. 1036, i Nidaros av en hirdman, Åsmund Grankelssön, vars far han innebränt. [NFB, X/1460; ES, II/105]