Personakt

Nn


Barn med Ambros Marcusson Keyser (1520? - 1612)

Barn:
Nn Ambrosdotter (1545? - )

Noteringar

Enl. obekräftade källor möjl. dotter till kanongjutaren mäster Jürgen Zingelbring. Denne antas härstamma från Preussen eller Pommern. Från 1532 gjuter han kanoner på borgen Tre Kronor i Stockholm, och från omkring 1540 arbetar han i den för honom byggda Giutha gårdh på Norremalm. År 1547 sänder Gustav Vasa honom till Lindesberg-Ramsberg för att gjuta skytt och lod för kronans behov. Nämnes som grundare av den s.k. Gamle hammaren i Ramshyttan. Från 1565 är han åter verksam i Stockholm under Nordiska sjuårskrigets mest hektiska skede. Förekommer i ett öppet köpebrev där han köper halva Ramshyttan utfärdat av Gustav Vasa daterat Stockholm 1547 20/4 - det äldsta bevarade dokument för någon verksam i Ramsberg. F.o.m. 1549 och följande årens jordeböcker upptas han som ägare till flera andelar i Ramshyttan. Erhåller frälsefrihet från Erik XIV så väl för sin gård i Ramshyttan som för sin stångjärnshammare daterat Stockholm 1565 26/4, förnyad frälse- och skattefrihet av Johan III bekräftad för honom på sin egendom i Ramshyttan daterat Stockholm slott 1569 11/3.