Alinco DJ-191E

Denna handhållna FM-transceiver för 144-146 MHz FM kom år 1996 och kostade då 2610 kr. Uteffekten är 1,8-6 W (beroende på strömkälla) i högeffektläge och 0,8 W i lågeffektläge. Frekvens i 12,5 kHz-steg väljs med ratten på ovansidan och där finns uttag finns för hörtelefon och yttre mikrofon. På sidan finns sändningstangent samt tre knappar, en av dem aktiverar 1750 Hz-ton, en annan öppnar brusspärren och den tredje knappen är en funktionsomkopplare för framsidans gröna markeringar. Tvåtonssignalering vid sändning sker med siffertangenterna. Subton (CTCSS) med valbar frekvens kan utsändas men dekoder är ett tillbehör.

Mottagaren är en dubbelsuper med MF 21,7 MHz och 450 kHz. Antennsignalen går genom ett HF-steg med bipolär transistor med tre avstämda kretsar i utgången till en JFET-blandare, efter blandning passerar signalen två monolitiska kristallfilter med 15 kHz bandbredd och förstärks av ytterligare en bipolär transistor innan den hamnar i blandar- och detektorkretsen MC3372 med ett CFWM450E filter. LF-slutsteget med NJM2070 ger 0,2 W effekt. Frekvensen genereras med en VCO som kontrolleras av PLL-kretsen M64076, allt styrt av mikroprocessorn M38267MBL. Sändardelen har två förstärkarsteg före slutstegsmodulen S-AV28.

Volym och brusspärr ställs med knapptryckning. Frekvensval kan göras med direktinknappning som alternativ till ratten och oavsiktlig ändring kan förhindras med knapplåsning. Teckenfönstret kan belysas med automatisk släckning efter fem sekunder. Signalstyrka indikeras med sex stjärnor, omfånget är begränsat till ca 20 dB (0,5-5,6 µV) och stjärnorna indikerar även sändarens uteffekt. Det finns 40 minneskanaler plus en för passningsfrekvens ("Call"). Skanning kan ske över hela bandet eller bara av minneskanaler. "Auto dial" är en funktion som jag inte behöver, i nio minnen kan lagras sifferserier med upp till 16 DTMF-toner, användbart för relästation med telefonlinjeanslutning. Funktionen DSQ öppnar brusspärren först efter att tre förutvalda DTMF-toner tas emot i följd, ett selektivt anrop alltså. För att spara på batterikapaciteten kan man sätta en tidsbegränsning för sändningspassets längd och aktivera en annan timer som stänger av strömmen efter 30 minuters inaktivitet.

Vid service görs endast två inställningar (referensfrekvens och deviation) inuti apparaten, resterande grundinställningar sker i "adjustment"-läge med hjälp av knapparna.

Den medföljande batterikassetten EBP-37N innehöll fyra NiCd-celler på 700 mAh. Jag har med våld öppnat den och satt i fyra NiMh-celler på 2 Ah, en likadan finns som reserv och det gör även en öppningsbar kassett som är avsedd för fyra R6-batterier men som jag har försett med 2 Ah NiMh-celler. Strömförbrukningen är 60 mA vid mottagning, med strömsparläge pendlar den mellan 20 och 60 mA. Vid sändning är den 0,9 A vid 4,8 V, 1,1 A vid 6 V och 1,45 A vid 9,6 V. I lågeffektläge är strömförbrukningen 0,6 A oberoende av matningsspänning. Kassetten laddas genom att ställas i laddaren EDC-64 som laddar med 80 mA, eftersom det är för lite har jag dragit ut en kabel för laddning från extern laddare. På högra gaveln av DJ-191 finns uttag för strömkabel och då laddas ackumulatorn. Även om apparaten tål upp till 13,8 V är det meningslöst att ge den mer än 9,6 V, uteffekten blir inte högre så överskottet bidrar bara till onödig värmeutveckling.

Min DJ-191 var en lotterivinst i januari 1999 och jag har använt den sparsamt sedan dess. Två nackdelar har jag märkt, den ena är att den med yttre antenn ansluten blir störd av den lokala FM-sändaren på 102 MHz när jag lyssnar på 145,7 MHz, den andra är att apparaten står ostadigt på bordet. Ett spärrfilter vid antennkontakten löser det ena problemet och parkering i laddarens brunn det andra.

Åter till Tekniskt-sidan