General Radio 1656 impedansbrygga

ån

Denna batteridrivna impedansbrygga från 1974 innehåller 11 transistorer och en 1 kHz-oscillator som används för mätning av induktans 0,1 µH-100 H och kapacitans 0,1 pF-1100 µF. Resistansmätning 0,01 ohm-1,1 Mohm sker med likström. Vid mätning balanseras bryggan med skjutomkopplarna till nollutslag på instrumentet, med spolar och kondensatorer justeras även den stora ratten för balans varefter förlustfaktorn D för kondensatorer och Q-värdet för spolar avläses. Mätnoggrannheten anges till 0,1 %. Apparaten drivs med fem R20-batterier och drar 10 mA.

Med en yttre LF-generator (batterimatad rekommenderas) som lämnar 0,5 volt kan mätning mellan 20-20000 Hz ske och med en extern likspänningskälla kan läggas upp till 600 V över elektrolytkondensator men max 100 V med 25 kohm i serie rekommenderas.

Åter till Tekniskt-sidan