Fyrkantvågsgenerator HP-211A


Detta instrument som kom år 1955 och annonserades i Sverige 1956 genererar kantvåg mellan 1 Hz och 1 MHz. En utgång på 75 ohm med 60 dB dämpsats lämnar upp till 7 Vt-t med max 20 ns stigtid, en annan utgång på 600 ohm med enbart potentiometer för reglering lämnar upp till 55 Vt-t med max 100 ns stigtid. Extern synksignal kan anslutas.

Den fläktkylda apparaten innehåller 15 rör: 6BQ7 schmitt-trigger, 6AL5 och 6C4 i clampkretsen, två 6CL6 som multivibrator, två 6CL6 i klippsteget (ett för varje utgång), fyra 6CL6 i effektsteget (två i push-pull för varje utgång) och strömförsörjningen är betyckad med 5U4GB, 6080, 6BH6 och 5651.

Ursprungspriset bör ha legat strax under 2000 kr, jag gav en femtiolapp av ren nyfikenhet på inkråmet. Efter provkörning har generatorn inte kommit till användning men jag har inte hjärta att skrota den..

Tillbaka till Tekniskt-sidan