Icom IC-02E

Fyra år efter introduktionen av IC-2, d v s år 1983, lanserades efterföljaren IC-02. Av beteckningen kan man dra slutsatsen att den i grunden är samma radio men med utvecklade funktioner som styrs av en mikroprocessor. Frekvensområdet är detsamma (144-146 MHz), tumhjulen har ersatts av knappar och ett pyttelitet teckenfönster visar frekvensen och en signalstyrkeindikator med det diminutiva mätomfånget 1-3,5 µV. Vidare har tillkommit tio frekvensminnen varav sex är begränsade till duplextrafik och resterande fyra kan användas både för duplex och simplex. Kanalavståndet kan väljas till 12,5 eller 25 kHz. En litium-knappcell håller kvar minnesinnehållet då radion är spänningslös. Skanning kan väljas antingen av minnesfrekvenser eller på ett valbart område. Uteffekten är 3-5 W beroende på ackumulatorpaket, i lågeffektläge är den 0,5 W oberoende av batterispänning. På ovansidan finns förutom uttagen för hörlur och mikrofon även ingång för yttre spänning 8-13 V. Samma öppningsbara kassetter som används till IC-2 passar och radion levererades med storlek BP3 (8,4 V). 1750 Hz-ton aktiveras med tryck på tangent på gaveln och där finns även den funktionstangent som väljer knappfunktion.

Mottagaren är en dubbelsuper med MF 16,9 MHz och 455 kHz. Antennsignalen går genom en FET med bredbandig ingångskrets och trippelkrets i utgången till en FET-blandare, efter blandning passerar signalen två monolitiska kristallfilter med 15 kHz bandbredd och förstärks ytterligare innan den hamnar i blandar- och detektorkretsen MC1357 med ett CFU455E-filter. LF-slutsteget med diskreta komponenter ger 0,5 W effekt. Sändarkedjan avslutas med förstärkarmodulen SC1025.

Strömförbrukningen är givetvis högre än för IC-2, i mottagning med brusspärr 35 mA och upp till 140 mA med full volym. Vid sändning är den ca 0,5 A i lågeffektläge och 1-1,4 A i högeffektläge. Medföljande strömkassett BP3 har jag bestyckat med sju 950 mAh NiMH AAA-celler, en CM8-kassett innehåller sju 2,4 Ah-celler och dessutom har jag en kassett med tio 2,4 Ah AA-ackumulatorer om högsta effekten behövs.

Bordsladdaren Icom BC-30 med brunn känner av kassettens bottenplatta och anpassar laddningsströmmen, men med mina moderna cellers högre kapacitet behövde den modifieras och jag vill inte ha snabbladdning. Med CM8 sänkte jag strömmen från 530 mA tilll 290 mA med ett motstånd på 1 ohm och med BP3 ökade jag strömmen från 25 mA till 80 mA med ett motstånd på 10 ohm. Bild 1 och bild 2.

Det hade varit bra med tvåtonsgenerator men sådan fanns enbart för USA-versionen IC-02AT och då istället för 1750 Hz.

Åter till Tekniskt-sidan