Philips: reglerbart och stabiliserat anodspänningsaggregat

Denna 34 kg-bamse köpte jag när Philips i Norrköping hade skänkt en del utrustning till radioklubben efter att radio- och tv-tillverkningen upphörde på 1980-talet. Jag tror att den byggdes i ett par exemplar i Norrköping i mitten av 1950-talet. Anodspänningen är reglerbar mellan 60-400 V, serieregulatorn utgörs av fem parallella triodkopplade EL34 och övriga rör är 85A1 och EF42. Jag har ersatt likriktarrören med kiseldioder, den ostabiliserade råspänningen är 560 V obelastad. Styrgallerspänningen är 0-50 V, den tål ingen belastning och erhålls från en selenlikriktare. Eftersom det fanns plats i lådan har jag satt in en transformator med kisellikriktare som matar ytterligare en stabiliseringskrets, 85A1, 6AC7 och serieregulatorn E130L. Den ger 50-300 V och upp till 100 mA för skärmgallerspänning som avläses med en instrumentomkopplare.

Aggregatet har använts för rörprovning innan jag kom över en AVO-provare. Ett skrotchassi har rörhållare med parallellkopplade hylsor till anslutningar för banankontakter och ett anodströmsinstrument för 10 mA eller 100 mA fullt utslag. För andra glödspänningar än 6 och 12 V användes en likriktare med spänning 0-50 V. För att förebygga branta rörs tendens till självsvängning är alla hylsor avkopplade till chassiet som ansluts till katoden. Som synes finns det plats för fler rörhållare.


Fattigmans rörprovare

 

Universallikriktare för rörspänningar till sändare

Jag fyllde ett skrotchassi med två transformatorer och tre filterdrosslar för rörspänningar. Högspänningstransformatorn har två uttag och med val av kondensator- eller drosselingång efter likriktaren finns valet 690, 830, 1080 eller 1260 V obelastat. Lågspänningstransformatorn ger 160 och 330 V obelastad, dessutom 258 eller 150 V stabiliserat med glimrör, -108 V stabiliserad, 35 V för reläspänning samt 6,3 och 5 V växelström. Vikt 14 kg.

Variabla lågspänningslikriktare

Apparater från 1960-talet har fått nytt innehåll, båda med ic-kretsen L200 som ger 2,85-30 V upp till 1,5 A med inställbar strömbegränsning. Den vänstra har dessutom 300 mA- laddkretsar för tre seriekopplade litiumjon-ackumulatorer. Inuti

Mina förbättrade versioner av annan radioamatörs byggen, det till vänster med ic-kretsen LM338 som ger 1-30 V upp till 4 A, det andra med 7805 och strömförstärkare till 3 A.

Åter till Tekniskt-sidan