Signalgenerator H-G Neuwirth MS 3/US

Detta instrument tillverkades i början av 1960-talet av ett tyskt företag i Hannover som senare blev uppköpt av Rohde & Schwarz. Det är en konstruktion i mellanklassen för trimning av rundradiomottagares FM-del och hade ursprungligen två band: 10-12 MHz och 87-104 MHz. Jag köpte det på auktion för 10 kr, bytte två rör, bytte en elektrolytkondensator i nätdelen och gjorde en likriktare till glödtrådarna för att få bort brumrester. Senare upptäckte jag att det fanns spärrade lägen på bandomkopplaren, varvid jag tillverkade spolar för ytterligare två band och utvidgade de befintliga områdena. Nu täcker generatorn 10-14,5, 30-42, 78-108 och 108-152 MHz. Utspänningen är 1 uV-40 mV och det finns både AM-och FM-modulation. Med en yttre dämpsats på 20 dB går det bra att mäta med låga nivåer. Generatorn är inte helt tät, den läcker lite från skalfönstret, men den har ren ton och acceptabel frekvensstabilitet. Jag märkte skalan med gnuggsymboler.

Oscillatorn är bestyckad med EC92 som är kopplat till reaktansröret EF80 och buffersteget E180F. Det AM-modulerade slutröret är EF184. Moduleringsfrekvensen alstras med EC92 och två seriekopplade 108C1 stabiliserar anodspänningen. Stegen efter oscillatorn är oavstämda, varför man får räkna med övertoner på utgående signal. Spektrumanalysatorn visade att undertryckningen inte är högre än -20 dB och på VHF-området knappt -15 dB, så det vore nog värt att prova med svagare återkoppling i oscillatorn.

Jag har mätt frekvensstabiliteten på 144 MHz. Efter en timmes uppvärmning av generatorn började mätningen och frekvensen ändrades inte en enda kilohertz under den påföljande timmen.

Åter till Tekniskt-sidan