Nomogram från Populär Radio 1942-1943

Var lat, skriv ut och använd linjal istället för att räkna.

Kondensators reaktans på lågfrekvens

Spoles reaktans på lågfrekvens

Resonans på LV för spole och kondensator

Resonans på MV för spole och kondensator

Resonans på KV för spole och kondensator

Resonans för spole och kondensator på lågfrekvens

Samband mellan spänning. ström, resistans och effekt

Beräkning av nättransformator 1    Info 1Beräkning av nättransformator 2    Info 2Likströmsresistans för koppartråd 

Åter till Tekniskt-sidan