Inte fullt så stora tåg, skala 1:87, den normala hobbyjärnvägen

Mina försök att skapa lite smalspår i skala H0.

Några ögonblicksbilder från ett litet diorama, skala 1:87 - smalspår H0e (långt ifrån färdigarbetad)

Steve med Lloyden

Denna sida senast uppdaterad 2020-07-22 ungefär kl. 11:05