Göteborgs hamn i början av 70-talet

Det var liv och rörelse i hamnen förr. Lägg märke till alla kranar. Tre stora skeppsvarv mitt inne i stan! Det var tider det. Götaverken, Lindholmen och längst bort Eriksberg, plus Arendal längre ut i hamninloppet. Längst bort ser man ett stort tankfartyg färdigställas vid Eriksberg. Jättestort då, nu förmodligen pytteliten. Och sjömanshustrun på sin pidestal.

Masthuggskajen, där danmarksbåtarna håller till, var också full av kranar och lastfartyg som lossade styckegods. Jag brukade gå ner dit på lunchrasten vid Nordhemsskolan. Det var spännande att uppleva dessa fjärran båtar som låg vid kajen. Kanske började här den där längtan bort till avlägsna trakter.....

Lägg märke till den stora pråmkranen längst till höger. Det var en återkommande bild i hamnen förr. Nu är det ganska stillsamt i hamnen. Före min tid var det ännu mer trafik, Sannegårdshamnen, frihamnen med bananskjulet, amerikabåtarna, bilfärjan vid Klippan, där vi ofta åkte över när jag var liten.

Denna sida senast uppdaterad 2020-10-27 ungefär kl. 13:53