Styrelseskick
Tillbaka Hem Upp

 

Enligt den romerska historien hette den siste romerske kungen Tarquinius Superbus och han fördrevs av en man vid namn Lucius Junius Brutus, som därmed gjorde ett nytt styrelsesätt möjligt. Tio lagmän, decemvirerna, författade De tolv tavlornas lag år 451 f Kr. Härigenom grundlades republikens styrelsesätt. Två samhällsklasser framträder, patricier och plebejer.
 
bulletSenaten
rymmer 300 medlemmar (senare 600) och har den viktigaste rådgivande makten.
Medlemmarna väljs på livstid och rekryteras från de mäktiga familjerna,
som tillhör patricierklassen.
Huvudsysslor är ekonomi, krigsmakt och underkuvande.
Man kan mycket förenklat säga att senaten således hade den styrande makten.

bulletFolkförsamlingen
rymmer alla romerska manliga medborgare
som fyllt 17 år.
Den utser genom röstning ämbetsmännen
och kom att stifta lagarna.
I början kände sig denna grupp maktlös gentemot senaten, men efter en strejk i samband med krig fick man två viktiga poster:
bulletFolktribunerna
som var två och hade vetorätt i senaten
bulletKonsulerna
var också två och var de högsta ämbetsmännen.
De var ordförande i senat och folkförsamling.
bulletCensorerna
bestämde över krigstjänst, skatter och vägbyggen
bulletProkonsul
var ett lönande ämbete.
Som sådan var man ståthållare i en provins och många lade ner stora summor för att få ett sådant ämbete, eftersom det fanns möjligheter att suga ut provinsen man styrde.
bulletEdiler
ansvarade för Roms byggnadsverk, offentliga platser,
polisväsendet, stadens livsmedelsförsörjning
och offentliga festspel.

I början hade folkförsamlingen mindre inflytande än den sedan fick. Å andra sidan innebar patronus-klientsystemet att senatorer genom röstköp kunde få stort inflytande över folkförsamlingen, vilken de också ingick i eftersom de var romerska medborgare. Hotet mot demokratin var således att så många romerska medborgare hade blivit jordlösa och därmed i förlängningen beroende av en patronus.

Folkförsamlingen hade således närmast den lagstiftande makten.

 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland