Frågor
Hem Upp

 

Epos (sid 7-9)

  1. Ge exempel på några av våra vanligaste grödor som också växer vilt.
  2. Hur kan man ha kommit på att odla?
  3. Hur förändrades levnadsförhållandena när man blivit jordbrukare?
  4. Hur gammalt är jordbruket?
  5. Vilka var de äldsta jordbruksredskapen?
  6. Hur kom det sig att kvinnornas situation försämrades?
  7. Vad säger 1 Mos 4:1-24 om olika försörjningssätt?
  8. Vad säger 1 Mos 25:27-33 om förhållandet mellan jägare och jordbrukare?
  9. Varför är jordbruket en nödvändig förutsättning för yrkesuppkomst i större skala?
  10. Hur uppstod sociala skillnader?
 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland