Mytologi
Hem Upp

 

Alla gamla kulturer verkar ha undrat över sådana frågor som världens uppkomst och livet efter döden. Den egyptiska är inget undantag och dess mytologiska förklaringar är rika och fängslande. Eftersom dessa gamla myter först har berättats under många generationer innan de blivit nedtecknade och någon kanon (godkänd version) inte föreligger, finns många versioner av samma myter. En mycket översiktlig sammanfattning blir:

Solguden Ra-Atum framföder luftens gud Shu och fuktighetens gudinna Tefnut. Luftens och fuktighetens gemensamma barn blir Geb och Nut.

När den himmelska gudinnan Nut parade sig med jordguden Geb uppstod sönerna Osiris och Seth samt döttrarna Isis och Nepthys. Makten över Egypten fördelades så att Osiris, som äktade Isis, fick Nildalen medan Seth, som äktade Nepthys, fick öknen.

Denna fördelning uppfattade Seth som orättvis och han dräpte sin broder och styckade honom och gömde likdelarna så att Isis inte skulle kunna hitta dem och foga dem samman.

Isis sökte länge och väl och lyckades finna delarna av sin makes kropp. Då hon fann hans könsorgan parade hon sig med det och fick sonen Horus, som hon gömde undan för Seth. Också Seth och Nepthys fick en son Anubis.

Då Horus vuxit upp mötte han Seth i en fruktansvärd tvekamp, som slutade med Horus seger. Horus kunde därmed återupprätta faderns välde på jorden medan Osiris blev underjordens härskare. Därmed hade möjligheten till ett evigt liv också uppstått för människan.

Då människan avlidit leds hon av schakalguden Anubis, som också är balsameringens gud, till dödsriket, där den dödes hjärta vägs mot sanningens fjäder. Vägningen registreras av skrivkonstens gud Thoot och rättvisans gud Maat. Är hjärtat nedtyngt av skuld slukas det av krokodilhunden Sobek.

Värt att notera är att himmelsguden är kvinnlig och jordguden manlig. I de flesta andra religioner är det tvärt om. I avbildande konst från de äldsta perioderna förekommer ingen pornografi, dvs samlaget skildras inte förnedrande för kvinnan. Det förekommer bilder av samlag då kvinnan, liksom Nut, är ovanpå mannen. Då det asiatiska inflytandet blivit större förändras synen på sexualiteten och pornografiska skildringar börjar bli vanligare.

Forskare har tolkat dessa förhållanden så att kvinnan hade en bättre ställning i det äldre egyptiska samhället än sina medsystrar i t ex Mesopotamien. Införandet av kvinnlig arvsrätt stöder också detta resonemang.

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland