Johan Elof Olsson
född den 9 mars 1882, på gården Lagmansbacka, i Svennevads socken.
Föräldrar, Lars Johan Olsson och Ida Sofia Hultberg.
När Elof är två år, 1884, flyttar familjen till Källsätter, Svennevad, där den andra sonen Knut föds, för att sedan 1885 flytta till Ekeby, Löfve. Vidare, 1889 till "Ekeby egor", därefter, 1891, till Emtsätters ägor i Svennevad, och 1893 till Korptorp.
Den 8 september 1905 sökte Elof "frejdebetyg" (lämplighetsintyg), för utflytt till Norra Amerika, men någon flytt blev aldrig av.
Elof gifter sig med Hedvig Hellström, den 18 mars 1910, och flyttar till Gällersta, Ökna No. 6, den 8 augusti 1910, som arrendator. Flyttade åter till Svennevad, Lagmansbacka, den 4 december 1911.
Familjen flyttar till Tengsta, Odensvi, Västmanland, den 2 april 1924.
Elofs bror, David flyttar med till Västmanland.
1929 flyttar familjen till Rala i Hallsberg, gården 2:9
1931 vidare till Ragvalsberg, Gusselby
1935 till Rastorp
1940 övertar sonen Birger, Rastorp
1945 köper sonen Ville, Rastorp
Elof och Hedvig flyttar till Svennevad ca 1947.
Vid Hedvigs död, den 5 augusti 1951, flyttar Elof till sonen Birger. Elof avlider den 16 januari 1954.

Elofs barn:
Elof Elias (Elis) Fabian, 1912 04 19
Ejnar William (Ville), 1914 03 13
Birger Natanael, 1919 04 06

Elofs syskon:
Knut Emanuel, 1885 01 13
Rut Ester, 1889 05 11
Alma Sidonia, 1893 08 15
Karin Maria, 1895 12 28
Dödfödd son, Bartimeus 1899 06 07
Nils David, 1902 11 18

Till stamträd

Efof och Hedvig med de två första barnen, Elias och Wiliam, 1914.
Fyra generationer, fr v. Johan, Elis, Roland och Elof