Husaren, sedermera skomakaren
Erik Larsson Svedin
föddes i Svennevads församling, Klåfstena, den 14 mars 1791. Familjen flyttade 1791 till Sibbetorp och sedan 1797 till Domarehagen.

Erik flyttar hemifrån 1811, till sin broder Anders i Kävesta, Sköllersta, sedan samma år till Munslätts ägor där han blir Husar nr 69. Här gifter han sig 17 april 1812 med Brita Stina Andersdotter, född 1792 i Sköllersta. Brita Stina dör den 17 augusti 1813, endast 21 år gammal i "bröstsjuka" enligt dödsboken.
Den 8 februari 1813 föddes dottern Anna Lovisa men som avled 29 september samma år i "magplåga", något mer än en månad efter sin moder.

Den 11 april 1814, 23 år gammal, gifter Erik om sig med Ingeborg Larsdotter född 1787 i Hallsberg, men då piga i Kävesta.

1816 då Erik avskedas som Husar flyttar familjen till Åby, Ekeby församling sedan 1817 till Leds ägor i samma församling.

1819 flyttar de åter till Sköllersta och torpet Rosendal på Norrtorps ägor.

1856 dör hustrun Ingeborg

1863 gifter Erik om sig med sin piga Sofia Albertina Persdotter född 1829.

1877 den 9 maj, dör Erik i sitt hem Rosendahl på Norrtorps ägor och änkan flyttar tillbaka till sina föräldrar på Testa ägor.

Barn:
Lars Erik, född 1814 11 22
Inga Charlotta, född 1816 12 10
Anna Lovisa, född 1819 12 28
Karl August, född 1823 01 31, död 1826
Axel Vilhelm, född 1825 03 24, död 1826
Karl August, född 1827 08 01
Dorotea Vilhelmina, född 1831 07 16

Tillbaka