Kerstin Andersdotter
Född i Sköllersta den 26 december 1761 i Rostorp.
Kerstin avled på Rostorp, 14 mars 1819.
Ur dödsboken citeras "Hade försvarlig kristendomskunskap och förde ärlig vandel. Med tämligen jämn och god hälsa fick hon tillbringa sin tid, såväl förut, som, sedan hon med mannen lämnade hemmanet och flyttade på ägorna. För 7 veckor sedan sporde hon känning av håll styng med huvudverk och uppkastning av vilka de förstnämnde väl övergav henne efter kort tid, men de senare fortforo och avmattade henne alltmer, tills hon, under guderlig beredelse nalkades slutet av sin levnad kl. 12 på dagen."
Dödsboken anger hennes ålder vid frånfället till 57 år och 14 veckor.

Barn:
Brita, född 1784 05 01
Olof, född 1787 11 11
Kerstin;född 1791 01 27
Anders, född 1795 06 13, död 1796
Karl. född 1797 11 07
Erik, född 1800 07 30, död 1813
Anders, född 1804 01 26

Tillbaka