Kerstin Jonsdotter
Född i Sköllersta, Mellan Åkerby, den 8 oktober 1736.
Kerstin hade i ett tidigare äktenskap varit gift med bonden Anders Olofsson i Säterböl. Hon blev änka 1758. I detta äktenskap föddes inga barn.

Kerstin vigdes i Sköllersta församling den 31 maj 1759 med Anders Andersson.

Barn:
Brita, född 1760 02 29
Kerstin, född 1761 12 26
Karin, född 1764 09 09, död 1773
Anders, född 1768 02 10, död samma år.

Kerstin gifte om sig 1778 med Karl Andersson, född 1754. I detta äktenskap föddes 1779 sonen Anders.

Kerstin avled på Rostorp i Sköllersta den 29 augusti 1805.
Ur dödsboken citeras: "hade vacker kristendomskunskap och förde oklandrad levnad, treven och idog i arbetet och sysslor till förkovran och bestånd av hushåll och förmåga. Hade haft god hälsa, oaktat 2 resor utstått armbrott, somlikväl blivit hulpit, så att hon kunnat sköta hushåll och göromål. Men för tre år sedan, efter ett fall, och därpå följande slag, blev hon i vänstra sidan lam, så att hon måste stödja sig vid krycka, förmådde likväl i det mesta se sitt hushåll till godo, tills hon för något över tre veckor blev ansatt av håll och stygn, som väl genom botemedel lindrades, men åtföljdes av en stark frossa, som inte kunde hävas, utan med omskiftande hetta och stundom yrsel fortfor. Hon nyttjade de rediga stunder till åtanke på sin levnads slut, beredde sig därtill med bön och den heliga nattvardens anammande och förväntade befrielse ifrån sin vedermöda, som ock inföll kl 11 förmiddagen."

Tillbaka