Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterSäkerhets upphak hane eller hanuppfång detta är samma sak med två olika beteckningar.På många av våra pistoler finns få eller kanske allt för få säkerhetshöjande system.
Men genom åren så har våra tillverkare vaknat upp och ganska framgångsrikt har det ena efter det andra
säkerhetsystemet infunnit sig i våra vapen.
En hel del av dessa säkerhets system har varit konkurensmedel vid upphandlingar av tjänstevapen, andra säkerhets system
har funnits på eller i våra vapen under många år.

Jag vill som ett riktigt bra exempel nämna Colt 1911 en konstruktion som snart fyller 100 år och som redan då var försedd med
greppsäkring för att förhindra en passiv utlösning av slagstiftet så att ett vådaskott går av.

Men flera av våra frekventa tävlingsvapen i tjänstevapenklassen för det är i just denna klass som vi återfinner de mest
sofistikerade säkrings systemen, har egentligen endast ett enda säkerhetsystem förutom säkringen, nämligen hanuppfång.
De flesta nya vapnen i tjänstepistols klassen har numera rätt bra säkerhets system, men det finns forfarande mängder av
gamla vapen ute på våra tävlingsbanor som egentligen bara har ett enda säkerhetsystem, hanuppfång.
Som ett bra eller dåligt exempel (välj sjäv) återfinner vi den gamla trotjänaren SIG 210 eller Neuhausen pistolen, denna
pistol stämmer perfekt in på denna beskrivning.
Tyvärr saknar de flesta moderna tävlingsvapen i kaliber .22 helt säkringar eller andra säkerhetssystem.

Oftast finns på våra gamla tjänstevapen en säkring som oftast spärrar avtryckaren eller någon annan del av
avtrycksmekanismen, på de nyare tjänstevapen finns ofta flera olika säkringar så som tex. slagstiftsäkring.

Men låt oss igen återvända till vad denna artikel ska handla om: Hanuppfång eller säkerhets upphak hane. se Bild 1
Bild1

Ordinarie upphak är det upphak som hanens motsvarighet i mekanismen arbetar mot eller i hop med SEAR, så varje gång
vi spänner upp vår hane eller skjuter ett skott med vår halvautomatiska pistol, så spärras hanen upp för att förhindra att
nästa skott kommer att gå av okontrollerat.
Men när vi då har bestämt oss för att skjuta nästa skott drar vi återigen in avtryckaren och SEAR frigör hanens ordinarie upphak
från uppspärrningen från SEAR och skottet går av, kontrollerat och precis som vi planerat.

Bild 2 Upphak Sear och hane

Säkerhets upphakets uppgift har en mycket viktig funktion och ska inte fattas på något av våra tävlingsvapen i
tjänstepistolklassen. Trots att denna regel finns med i vårt reglemente så återfinns på riktiga vapenkontroller gång
på gång pistoler som saknar denna ytterst värdefulla säkerhetsdetalj!

Detta beror till stor del på ekonomiska skäl, eller att agenten för vapnet köpt reservdelar som inte är anpassade efter
Svenska förhållande.
Där det krävs ett fungerande hanuppfång.
Detta uppstog en stor debatt om på SM i Skövde, där körde förbundstyrelsen över vapenkontrollanternas beslut, att
inte låta dessa Nojjor tävla. Så mycket var regelverket vårt , när det provades!

För ska vi följa SHB så ska alla pistoler i tjänstepistolsklassen vara försedda med ett fungerande hanuppfång!

Hur fungerar då ett hanuppfång eller ett säkerhetsupphak för hanen?
Häng med nu detta är viktigt.

Under ordinarie skjutning så används inte detta hanuppfång alls, men om du skulle tex tappa ditt vapen eller slå i ditt
vapen i ett föremål, med uppspänd hane.
Då kommer din hane att fastna på just säkerhetsupphaket om INTE avtryckaren är intryckt, den
når inte fram till slagstiftet och kan således inte lösa ut skottet som kunnat skada dig eller din kompis.

Jag kan höra din protest redan nu, men vi släpar ju runt med den där proppen hela tiden då är det ju ett säkert vapen!

Svaret är absolut NEJ, denna viktiga funktion som hanuppfånget har, träder i kraft när vi fört in ett magasin och vapnet
är laddat och klart att avfyra, skulle vi i detta läge tappa vårt vapen, ett vapen som du vet inte är säkrat, ja då finns
bara ett enda skydd kvar och det skyddet är just hanuppfånget.

Vad vi vet med stor säkerhet är att hanuppfånget har och kommer i framtiden att kunna förhindra vådaskjutningar.

Epilog

Införsel i vårt tävlingsreglemente av propp och bricka mötte i början ett ganska stort motstånd, men verkar nu ha
accepterats av de flesta tävlingskyttar.
Personligen tycker jag att varje enskild detalj som höger upp säkerheten är av godo.

Bevisligen är både propp och bricka en stark säkerheteshöjande faktor att räkna med nu och framtiden.
Men det verkar som om man från förbundets sida nu lutar sig tillbaka och är nöjd med denna säkerhetsdetalj!
Säkerhet är något som man måste arbeta med kontinuerligt det får aldrig stanna av, utan arbetet med att
förbättra säkerheten måste alltid hållas levande, så sker tyvärr inte i dag?

Låt mig ge ett par exempel:

1 När stationschefen kommendera ladda och tills skotten är avlossade, denna tidsrymd är fortfarande den mest kritiska
i varje skjutning och där kommer viktiga säkerhetsdetaljer så som hanuppfång in i bilden!
Men just här finns mycket mera att förbättra för att vi även i framtiden ska kunna skjuta tillsammans.

2 En bättre kontroll av vapnets tekniska status inför en tävling, tyvärr slarvar vapenägare i allt större omfattning med
både underhåll och rengöring av vapnet, därav fås en funktion som har mycket i övrigt att önska och tyvärr drabbar
detta också vapnens säkerhetssystem!

3 Kontrollera regelbundet att verkligen ditt hanuppfång fungerar, detta kan du göra genom att med ett OLADDAT vapen
dra hanen en lite bit tillbaka och sedan försiktigt släppa fram den, då ser du om vapnets enda och viktigaste säkerhets
system fungerar.

4 Tyvärr ser man vid en riktig vapenkontroll att en del vapen som varit utrustade med denna säkerhetsdetalj, saknar den!
Kanske för att originaldetaljen (hanen) var för dyr och en billig ersättningsdetalj utan hanuppfång fick ersätta säkerheten,
för det sved mindre i plånboken!

Till sist kan man kanske ställa sig den frågan om tillämpligen av det regelverk som vi faktiskt förbundet oss att följa, är
det kanske inte dags att revidera detta eller åtminstoende se till att det efterföljs, speciellt då det gäller säkerhetsfrågor!

Var rädd om ditt hanuppfång, det kan rädda livet på dig eller din kompis.


Arne Nohlberg 2009 07 11 rev 2012 09

Läs mera om tryckmekanismer.