Emanuelsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Emanuelsson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Karl Edvin [I0408] 1893-01-13     Pettersson, Emanuel Olofsdotter, Lena Cajsa
Karl Petter [I0406] 1879-07-20 1879-11-08   Pettersson, Emanuel Olofsdotter, Lena Cajsa