Scalable Vector Graphics

SVG står för Scalable Vector Graphics och är ett öppet format för vektorgrafik. Det är utvecklat av W3C och baserat på XML. SVG är standardformatet för vektorgrafik på webben. Det används i stor omfattning i Wikipedia, där bl.a. flaggor, kartor och logotyper m.m. i stor utsträckning är i SVG-format. Alla bilder i Openclipart finns i SVG- och PNG-format. Logotyper i SVG-format finns på World Vector Logo. All grafik (utom diagrammet) på denna sida är SVG.


Openclipart-logotypen.


Den officiella SVG-symbolen.


W3C – World Wide Web Consortium


Inkscape, illustrationsprogram med öppen källkod och SVG som arbetsformat.


Scribus, ombrytningsprogram med öppen källkod stöd för SVG.


Happy human, en symbol för (sekulär) humanism

SVG kan anges som filtyp vid bildsökning med Google. Lägg till ”filetype:svg” efter sökordet. Här är resultatet för sökordet ”SVG”.


Corel Draw X7, ett kommersiellt program som stöder SVG.


Apache OpenOffice, arvtagare till OpenOffice.org, kan infoga SVG.


Microsoft Office 365 & 2016 stöder SVG.


LibreOffice stöder SVG på flera sätt.


Bild från Om LibreOffice

SVG är standardformat för illustrationsprogrammet Inkscape. Även LibreOffice Draw kan öppna, infoga och skapa SVG-filer, via exportmenyn, och LibreOffice Writer och Impress kan infoga SVG. OpenOffice.org 3.4 beta släpptes av Oracle med stöd för att infoga SVG. Det var Oracles sista utgåva av OpenOffice.org, som återföddes som Apache OpenOffice 3.4 den 8 maj 2012, med SVG-stöd. Microsoft Office 365 och 2016 kan infoga och bearbeta SVG, men endast för Office 365-abonnenter. Ombrytningsprogrammet Scribus kan infoga och exportera SVG, och den infogade grafiken kan ändras som ett Scribus-objekt. Andra illustrationsprogram som stöder formatet är Adobe Illustrator och Corel Draw, samt Google Ritning (i Google Drive), som kan exportera SVG.


Adobe Illustrator CC

Photopea är ett bildbehandlingsprogram som körs i webbläsaren och hanterar både punkt- och vektorgrafik. SVG stöds från och med version 3.0. Vectr kan exportera SVG. Inkscape kan spara till tre typer av SVG: Inkscape SVG innehåller programspecifika tillägg i filen och är lämpligt som arbetsformat, då fullständig redigerbarhet behålls; Vanlig SVG innehåller inga tillägg, utan är som namnet antyder ren SVG-standard; Optimerad SVG innehåller så litet som möjligt utöver själva grafiken, och optimeringar görs för att minska filstorleken så mycket som möjligt. Optimerad SVG ger i många fall en mycket kompakt SVG-fil, och är därför lämpligt för publicering på Internet. Man får dock alltid kontrollera resultatet av optimeringen, så att andra program kan visa bilderna korrekt. Inkscape kan också komprimera SVG-filerna med Gzip. Då väljer man något av alternativen Komprimerad Inkscape SVG och Komprimerad vanlig SVG. För minsta möjliga filstorlek är det bäst att först spara som Optimerad SVG, och sedan Komprimerad vanlig SVG. Det kan ge mycket små filstorlekar.


Användning av SVG, enligt W³Techs

Alla moderna webbläsare stöder SVG. Internet Explorer var sist ut att stödja SVG, vilket infördes i IE9, mars 2011 (Windows Vista och Windows 7). Dock tycks Microsofts implementering i IE ha sina brister. Ett symptom på detta är att vissa SVG-bilder som skall visas nedskalade till ett visst mått, i stället beskärs till det inställda måttet. Denna brist i IE finns också i IE11 i Windows 10. Microsoft Edge har däremot ej denna brist, utan har fullgod SVG-återgivning. Med stöd för SVG i alla webbläsare, och allt högre skärmupplösningar, har SVG kommit att användas allt mer på nätet. Den 1 januari 2015 var användningen blygsamma 0,5 %. Från 1 januari 2017 till 1 januari 2018 ökade användningen med 2,5 procentenheter, från 3,0 % till 5,5 %, enligt W³Techs, och tre månader senare hade användningen fördubblats, 11,1 % den 1 maj, för att i juni gå över 12 %, och ytterligare en procentenhet upp (13 %) den 12 augusti. Den 24 oktober 14 % och två månader senare, på julafton, 15 %. Ytterligare två månader senare var användningen 16 %. Den statistiken bygger på de tio miljoner mest besökta webbplatserna.


Linux-maskoten Tux i en glänsande 3D-version med skugga.


Logotyp med text på latin för Stockholms universitet,
skapad av hovgrafiker Karl-Erik Forsberg (1914–1995).

Att SVG är vektorbaserat innebär att bilderna kan storleksförändras utan kvalitetsförlust. Oavsett hur mycket en bild förstoras eller förminskas, kommer den alltid att återges med så hög kvalitet som den aktuella enheten (skärmen, skrivaren) tillåter. Detta betyder också att en väldigt liten SVG-fil kan användas i ett sammanhang där en punktbaserad bild hade behövt ha en filstorlek på kanske flera hundra MB. Nackdelen är att SVG-filstorleken inte heller minskar med bildstorleken. För riktigt små bilder på webben kan det därför vara storlekseffektivare att använda PNG (eller det nya WebP), då SVG-filen inte alltid kommer till sin rätt i det lilla formatet. Å andra sidan innebär moderna högupplösta skärmar att det finns ett ökat behov av skalbar grafik, som alternativ till högupplöst punktbaserad grafik.

SVG Print är en variant av SVG avsedd som utskriftsformat. Där används SVG som sidbeskrivningsspråk.

Länkar