Header

Projekt

Projekt

Genom Vänskapsförbundet Sverige Nicaragua, VFSN, kanaliserade Latinamerikakommittén 2016, 10 000 kr till Projekt i Nicaragua


Med stöd av Forum Syd/SIDA blev det 100 000 kr till Latinamerika.


Tanken med projekten är att stödja folklig organisering på lokal nivå, det vill säga människor som själva försöker förbättra sina livsvillkor. Den övergripande målsättningen är att verksamheten ska leda till bättre organisering i våra nicaraguanska samarbetsorganisationer och i de grupper och byorganisationer de arbetar med. Projektverksamheten är uppbyggd på så sätt att teoretisk utbildning och praktisk organisering väv ihop.

Samarbetsorganisationerna i Nicaragua arbetar med människor på landsbygden där en stor andel är småbönder. Vi stödjer projekt som går ut på mer diversifierad odling, hållbara odlingsmetoder och gemensamma hönsprojekt. I det ingår till exempel trädplantering och metoder för hållbar bevattning

Vi stödjer också projekt riktade mot ungdomar där stort fokus ligger på jämställdhetsfrågor och demokratiutbildning. I det ingår till exempel diskussion kring könsroller och sexuell och reproduktiv hälsa.

Det viktiga med projekten är att initiativen alltid tas från de personer i Nicaragua som berörs av verksamheten. Det är en viktig grundtanke från oss, att bistånd och stöd inte ska komma ovanifrån.

Pågående projekt

Projekt

VFSN bedriver just nu ett projekt tillsammans med organisationer Octupan, Asodeprin, Amdes, MCN Somoto och MCN Yalaguina i Nicaragua. Projekten har pågått sedan 2013. Projektet ger dels våra samarbetsorganisationer stöd genom att de utvecklar sin kompetens i till exempel genusfrågor och administration, dels stödjer vi de projekten som våra samarbetsorganisationer utför ute i byar. Den gemensamma nämnaren för projekten ute i byarna är att teori vävs samman med praktisk organisering. Projekten riktar sig främst till ungdomar och kvinnor.

Här följer några av många exempel på projekt:
I Somoto har ungdomar i 9 byar gått utbildningar i sexuell och reproduktiv hälsa, ledarskap och jämställdhet och samtidigt organiserat fotbollslag, turneringar och kulturgrupper.
Kvinnoorganisationer som arbetar med odling har gått utbildningar i förädling och försäljning av varor.

I Posoltega har kvinnor i tre byar gått utbildning i påverkansarbete och jämställdhet och organiserat sig för att få tillgång till hälsovård i byarna.

I los Rincones har barn och ungdomar lärt sig mer om sina rättigheter i familjen och samhället och samtidigt gått workshops i miljövård och startat ett eget basebollag. En grupp kvinnor som arbetar med bakning har gått kurser i bakning och fått energisnåla ugnar installerade hos sig som inte kräver lika mycket ved.

I Yalaguina har kvinnorna i byn el Jocote arbetat med odling och äggproduktion och tillsammans sålt på marknaden. Pengarna har använts till att förbättra standarden i familjen, köpa skoluniformer och medicin.

I Palacaguina och Condega har kvinnor och män gått ledarskapsskola och lärt sig att identifiera problem i sitt närområde och hur man organiserar sig för att påverka lokala makthavare.