Harmony
Jiri Klokocka  -  Hälsa  -  TFT  -  Litteratur

TFT - litteratur uppdaterad 2014-03-14
recensioner av Jiri Klokocka

Thought Field Therapy™ (TFT)™ and Trauma: Treatment and Theory

Dr. Roger J. Callahan and Joanne Callahan, 1996

Här får du en grundlig genomgång av vad ett tankefält är för någonting. Boken är inte lättläst. Index­register saknas. Däremot hittar du längs bak en ordlista med för­klaringar av de flesta special­termer. På somliga ställen känns boken lika egen­domligt struk­turerad, som själva Tankefält terapin vid första anblick kan förefalla. Å andra sidan gissar jag att det just är tack vare dr Callahans annorlunda sätt att se på saker, som gjorde att han kunde upptäcka denna revolu­tionerande terapiform. (144 sidor)

Tapping the Healer Within

Roger J. Callahan, Ph. D. with Richard Trubo, 2001

Hemmets psykoterapeutiska kokbok. Här hittar du recept för expressbehandlingar av trauma, ångest, beroende, fobier, depression, ilska, raseri, tvångsneuros, skuld, skam, trötthet från långa flygresor och fysisk smärta. (Behandling av sorg står inte här. Läs i så fall Controlling the Emotions Of a Serious Illness.) Boken är lättläst. Första delen behandlar teorin och vetenskapliga bevis. På sidan 71 börjar praktiska anvisningar för hur du går till väga för att behandla dig själv eller andra. Längs bak har du ett indexregister. (224 sidor)

Controlling the Emotions Of a Serious Illness

Alan Yarbrough, Ed. D.

En mycket välskriven e-bok som en gång i tiden var enkel att ladda ner gratis. Vet ej om denna länk är gratis: http://www.bibliotastic.com/ebooks/non-fiction-health-mind-and-body-psychology/controlling-emotions-serious-illness. Försök annars med den här http://www.lulu.com/shop/alan-yarbrough-ed-d/controlling-the-emotions-of-a-serious-illness/ebook/product-17562082.html som kostar fem dollar. Klart läsvärd.

OBS! Många fler böcker har skrivits sedan jag satte upp den här hemsidan året 2005. Det finns idag gratis pdf-böcker om TFT´s olika släktingar (EFT, MFT, etc), vissa även på svenska.


Diskussionsmaterial som har anknytning till tankefält terapin:

Tryck med ett finger SÅ LINDRAS DIN SMÄRTA

prof. Roger Dalet, 1978

Den här boken handlar visserligen om traditionell akupressur. Men av en ren händelse såg jag på sidan 55 en bild, som liknade alldeles för mycket min bild i snabb­instruktioner för smärt­lindring. Kapitlet i boken handlar om ont i ryggen. Faktum är, att när jag var precis nyinvigd i tankefält terapin, knackade jag av misstag just på punkten som visas i den här boken. Exakt beteckning för punkten är TV3 (trippelvärmarens meridian). Anmärkningsvärt är att det fungerade både mot ont i ryggen och mot all annan fysisk smärta. Även kramper kunde jag med hjälp av den här punkten lösa upp.

Men i den här boken sägs punkten bara vara avsedd för lindring av ont i ryggen. Att punkten fungerade generellt, beror delvis på att stället där vi i TFT knackar är i viss utsträckning feltollerant. I det här fallet går trippel­värmar­meridianen genom båda punkter. Är inte det märkligt, att vi egentligen var så nära den universella lösningen i årtusenden? Den universella behandlingen av smärta, som dr Roger Callahan uppmärk­sammat oss på. Den här boken skrevs bara ett år innan dr Callahan uppfann TFT.

Enligt den här boken ska man trycka ganska hårt på punkten och samtidigt göra en masserande cirkelrörelse i riktningen medurs. Av vad jag har förstått, ger denna typ av behandling en avslappnande (dämpande) effekt. I TFT gör vi raka motsatsen. Vi knackar snabbt på punkten, vilket ger en stimulerande (stärkande) effekt. Svårt att säga om det var den här "lilla" skillnaden, som gjort att TV3 punkten fungerade mot all smärta. Jag knackade på den, istället för att massera den. Men sen visade det sig att även ett stadigt tyck eller en vibrerande massage kunde ge samma effekt. Mest avgörande tror jag är vårt fokuserande på problemet, i det här fallet smärtan. Är den tillräckligt stark, behöver vi inte ens fokusera oss på den.


copyright Jiri Klokocka, Sweden
kontakt: e-mail
skapad: 2005-03-22
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/ref.htm