www.studioharmony.com

Tanke
Fält
Terapi


Tankefält terapi är en behandlingsmetod, vars effektivitet placerar traditionell psykologi i rena stenåldern. I vanlig samtalsterapi gräver man ut den emotionella lasten med en tesked, medan TFT använder en grävskopa.
Den här uppfinningen har vi väntat på i tusentals år!kort introduktion av Jiri Klokocka, civ.ing.


Tänk, om det fanns en Delete-knapp för smärta!

punkt mot smärta och spänning

Har du ont någonstans just nu? Får jag lov att bjuda dig på en liten förenklad prova-på-behandling?

Om du vet, att smärtan inte beror på något allvarligt, så leta upp en speciell punkt på din hand. Vänster eller höger, spelar ingen roll. Nu tar jag vänster som ett exempel. Låt handen förslagsvis vila på knät eller på din stols armstöd med utsidan upp. Det är på den sidan, som punkten ligger. Sök upp fördjupningen mellan lillfingrets och ringfingrets leder. Följ den här fördjupningen mot handleden. Stanna när du har kommit två centimeter från fingerknogarna. Där ligger din speciella akupressurpunkt (gula pricken på bilden).

Använd två fingrar på din andra hand och knacka med deras fingerspetsar på den här speciella punkten. Ungefär två till fyra nedslag i sekunden. Fokusera dig samtidigt på den känsla, som du vill bli fri från. I det här fallet smärtan. Knacka bara så hårt att det inte gör ont.

punkt för balansering

Medan du knackar, notera hur stark du upplever smärtan på en skala från noll till tio. Upprätthåll fokus på smärtan genom att föreställa dig vilken form smärtan har och vilken färg du förknipper smärtan med. Fortsätt knacka och fokusera dig på smärtan i en till två minuter. Ibland kan det behövas växla mellan flera punkter, men ofta räcker det bara med den här.

Om smärtan avtar, så kan du hoppa till nästa stycke. I annat fall behöver du knacka på en balanseringspunkt. Den ligger på kanten av handflatan, ungefär mitt emellan lillfingrets led och handleden, se pilen på bilden. Knacka på den här punkten några sekunder. Det kan lösa upp eventuell blockering, se närmare PR-korrektion. Återgå sedan till den ursprungliga punkten och knacka där, så börjar det hända saker.

Känn efter, hur stark du upplever smärtan nu. Om du har lite smärta kvar, så fortsätt att fokusera dig på den och knacka tills den tonar ut. Så här lätt blev jag av med tandvärk, kramper och andra besvär.

Om smärtan med tiden skulle komma tillbaka, kan behandlingen upprepas. Personligen råder jag i sådana fall att ställa exakt diagnos först. Om exempelvis en tand värker pga att det är ett hål i den, så råder jag dig att låta tandläkaren laga hålet. Däremot kan du ha glädje av TFT, när bedövningssprutan slutar verka.

Smärtan är borta! Vad har hänt?

Har knackandet satt smärtans signalsystem ur spel? Nej. Enligt TFT pedagogen Mats J. Uldal från Oslo angriper metoden själva orsaken till smärtan. Om den exempelvis beror på en infektion, så ställer kroppen om sig till att stärka försvaret i den drabbade delen. Om smärtan däremot beror på spänning, så leder knackandet till att spänningen löses upp. TFT påverkar direkt det autonoma nervsystemet.

Lite förenklat skulle vi kunna säga, att stimulering av rätt punkt på kroppen hjälper vårt undermedvetna att lösa upp sjukdomsframkallande mönster. Vi aktiverar vår självläkningsförmåga. Immunologer vet mycket väl, att människans tankar och psykiska tillstånd har stort inflytande på kroppens motståndskraft. Tankefält terapin hjälper oss att rensa bland våra känsloreaktioner på tankar och behålla bara de konstruktiva.

Vad mer kan TFT befria oss från?

störande känslor: ilska, hat, rädsla, ångest, sorg, m.m.

destruktiva beteendemönster: ätstörningar, rökning, alkoholberoende, m.m.

psykosomatiska sjukdomar: allergi, reumatism, migrän, kramper, m.m.

psykiska problem: trauma, fobier, sömnsvårigheter, m.m.

prestationssvårigheter: dyslexi, scenframträdanden, idrott, m.m.


Verkar det här vara för bra för att vara sant? Titta i så fall på artikeln som rapporterar resultat från behandling av 714 patienter med TFT. Eller en studie av 29 000 patienter. Eller läs någon bok om TFT.

Den som uppfann TFT borde få Nobelpriset!

Det var psykologen dr Roger Callahan, som 1979 uppfann Tankefält terapin. Metoden drar nytta av samtalsterapi, meridianlära och kinesiologi. Framgångsgraden varierar mellan 75 - 98 %. Dessa ovanligt höga siffror beror mycket på dr Callahans upptäckt av s.k. PR-korrektion.

Som med alla andra, riktigt kraftfulla uppfinningar, har det även för TFT tagit tid att bli känd. Jag har själv arbetat som uppfinnare och vet därför hur svårt det är att bli trovärdig, när man presenterar otroligt bra saker. Dr Callahan talar om s.k. apex problem. Men nu har vågen i alla fall kommit så långt, att det anordnas kurser i Sverige.


källor: föreläsning av Mats J. Uldal, 2005-02-10 i Stockholm
           information från http://www.tftsverige.com/
           egna erfarenheter och förenklingar
kontakt: e-mail
text, bild, layout, kod: copyright Jiri Klokocka
skapad: 2005-02-16
uppdaterad senast: 2013-11-18
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/intro.htm