Programmering


Vi har kompetenser inom en rad olika programmeringsspråk och verktyg. Några exempel är: Java (J2SE, ME, EE, Real-time samt dalvik (andriod)), C, C++, MS .Net (C#). Självklart även PLC-programmering enligt IEC 61131 standard.

Web-programmering (html, css, js, jsp samt web services. Xml och ajax (speciellt gillar vi JSON)).

Vi använder gärna öppna kommunikationsprotokoll i java för plc-kommunikation, t.ex. ethernet ip 4j (som vi själva varit med och utvecklat) samt libnodave.

Vi har även erfarenhet av mer konventionella kommunikationsprotokoll som t.ex modbus och OPC.

Systemutveckling


Vi har kunskap om och erfarenhet av flertalet olika PLC-system på marknaden, till exempel B&R och Siemens.

Operativsystem som vi arbetar med är till exempel Linux (även embedded), ecos, VxWorks, Contiki, Microsoft Windows (XP, XP Embedded, CE samt Windows 7 Compact Edition.)

Vi har även kompetens inom SysML och UML.

Projektledning


Vi erbjuder även projektledning, handledning och rådgivning.