Personakt

10931 Sigrid Nilsdotter


Barn med 10930 Sten Halvardsson

Barn:
Jon Stensson (1634? - 1714)
Ingeborg Stensdotter
Kerstin Stensdotter
5465 Ingegerd Stensdotter (- 1660)
Jöns Stensson (- >1687)

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1604 vt 17: Hustrun Sigrid Nilsdotter ("Sigrid Nilsa") har:
1) köpt av hustru Anna i Föske hennes del i N. Gunnerudstorp för 8 mk,
2) köpt av Jöns i Gunnerud och hans syskon deras del i N. Gunnerudstorp för 1 fat järn,
3) betalat Jöns och Sten i Rådom och hustru Sigrid i Maggeby 1200 järn, Jon i Gunnerud 1 fat, Ingeborg i Myringbyn och Karin Eriksdotter 11/2 fat och
4) tillbytt sig av Bengt i Västmyr "deras" del i N. Gunnerudstorp för sin del i Västmyr, så att Sigrid och hennes barn nu äger hela N. Gunnerudstorp.