Gula floden
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

På 1500-talet före vår tideräkning uppstod den s k Shangcivilisationen, uppkallad efter den härskande dynastin, vid Gula floden (Huang-ho). Huvudgrödorna var hirs, vete och ris. De flesta var bönder men det fanns också en stormannaklass av krigare under den styrande kungen.

På 1000-talet före vår tideräkning störtades Shangdynastin av Chou-dynastin, men den huvudsakliga makten kom under långa perioder att ligga hos olika länsfurstar och stridigheter mellan dessa var vanliga.

Under dessa oroliga tider framträdde filosofen Kung-fu-tsu (551-479), vars latiniserade namnform är Konfucius. "Mästaren" Kung menade att fursten måste vägledas av moraliska principer såsom rättvisa, mildhet och visdom då han styrde sitt folk, annars hade undersåtarna rätt att göra uppror. Kungs morallära  stadgar hur alla i makthierarkin skall bete sig mot sina herrar och underlydande och den kom i framtiden att stelna till det cement som höll samman det kinesiska samhället.

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland